Üdvözli a REGCIVIL

Nyelvek - Limbi
Válasszon nyelvet:


Menü - Meniu
. Kezdőlap
. Pagină-start
. Magyar nyelvű adatbázis
. Bază de date în limba
maghiară
. Román nyelvű adatbázis
. Bază de date în limba
română
. Hírek
. Ştiri
. Archívum
. Arhivă
. Elérhetőségek
. Contacte

Konferencia


"A HATÁR NEM
VÁLASZT EL?"


együttműködési konferencia elhangzott előadásai.

Tovább


Támogatók
A kiadvány ? a Phare CBC program keretében ? az Európai Unió támogatásával jelent meg. Köszönet az anyaggyűjtésben közreműködő közösségfejlesztőknek, valamint az alábbiakban felsorolt partnerszervezeteknek:

? Kelet-Magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány
? Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Civil Szolgáltató Központ (Első Nyírségi Fejlesztési Társaság)
? Szegedi Ifjúsági Ház Kulturális, Fejlesztő és Médiaközpont Közhasznú Társaság
? Békés Megyei Művelődési Központ
? Csabai Civilek Irodája
? CREST Nonprofit Szervezetek Forrásközpontja (Szatmárnémeti)

 
A HATÁR NEM VÁLASZT EL.... 1.
együttműködési konferencia civil szervezetek részvételévelBevezető


Egy olyan kötetet vehet a kezébe most a  Tisztelt Olvasó, amely ismereteink szerint újszerű kezdeményezés a keleti határ mentén. Napjainkban sok szó esik az önkormányzatok, a vállalkozói szféra fontosságáról, de kevesebb a civil szervezetek kezdeményező szerepéről, aktivitásáról, pedig ezek a közösségek jelentős folyamatok elindítói és megvalósítói.


A kiadvány azoknak a projekteknek a rövid bemutatását tartalmazza, amelyek elhangzottak ?A határ nem válasz el?? című konferencián Békéscsabán 2003 októberében.


 A kötetből olyan programokat ismerhetünk meg ,amelyeket egyesületek, alapítványok szerveztek közösen  Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, valamint Arad, Bihor, Satu Mare és Timis megyékből.


A fenti példák is bizonyítják, hogy mennyire színes, kreatív és aktív a civil szektor, amely máris sokat tett a két régió /ország/  közötti kapcsolatok elmélyítéséért és reméljük ezt teszi a jövőben is.


 


Hargittainé Megyeri Valéria


Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete


elnök


MAGYARORSZÁG

BÉKÉS MEGYE

Közösségek fejlesztése határok nélkül

Szervezetünk ? a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete ? 2002-ben a fenti címen programot indított a határmentén a civil szektor fejlesztésére. A program megvalósításában partner szervezetünk a CREST Nonprofit Szervezetek Forrásközpontja Szatmárnémetiből, amellyel 4 éve szoros kapcsolatot ápolunk. Az eltelt időszakban több rendezvényt szerveztünk közösen: pl. fogadtuk Békés megyében a teleházak és civil szervezetek képviselőit, ellátogattunk a CREST által szervezett civil konferenciára, részt vettünk a partnerszervezetek által szervezett továbbképzéseken.

Az egyesületünk alaptevékenysége a hátrányos helyzetű térségek, falvak fejlesztése, elsősorban a helyi társadalom erősítése, a közösségek fejlesztése révén. Tevékenységünk körébe tartozik a Megyei Civil Információs Központ működtetése is, amelynek keretében több, mint 250 szervezettel vagyunk kapcsolatban a megyében. Képzéseket, konferenciát szervezünk, szaktanácsadó hálózatot ?jogi, pénzügyi, pályázati ? működtetünk és havonta megjelentetjük Napraforgó címmel a civil információs újságot.

A fenti projekt megvalósításával elsődleges célunk az volt, hogy erősítsük a határ mentén a civil szerezetek között információáramlást, az együttműködést, a közösségek fejlesztését.

A projekt keretében regionális adatbankot építettünk ki, amely mintegy 1300 civil szervezet adatait tartalmazza Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, valamint Arad,Bihor,Satu-Mare és Timis megyékből, amelyet megjelentettünk ?mind a két ország nyelvén ?egy kiadványban, és szervezetünk honlapján is.

Ugyancsak a program része annak a két napos konferenciának a megrendezése- A határ nem választ el?címmel, amelynek keretében a civil szervezetek között már  működő pozitív mintákat szeretnénk bemutatni.

Reméljük, hogy mind a saját és mind Romániában a partnerszervezetünk szervezésében lebonyolított ?tükör? projekt , hozzájárul a határon átnyúló , civil szervezetek által kezdeményezett folyamatok felgyorsulásához és mindkét országban a nonprofit szektor megerősödéséhez.

Pocsajiné Fábián Magdolna
Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete

 

Nemzetközi Művésztelep Kötegyánban

?Népművészetünk alapja a középkor művészete,
Nemzeti művészetünk alapja a népművészet.?

/Kós Károly/

Kötegyán község a magyar-román határ mentén található. A településen  l997-ben alakítottuk meg a  Kötegyáni Baráti Kört, amelynek az elsődleges célja a falu fejlődésének elősegítése. Tevékenységünkhöz tartozik többek között a helyi teleház működtetése, tanácskozások, konferenciák szervezése és annak a Nemzetközi Művésztelepnek a megrendezése, amely már 4 alkalommal valósult meg a kör tagjainak közreműködésével.

A művésztelep célja a kistérségben, a régióban élő művészek, fafaragók és a határon túl élők bevonása az  alkotó munkába, valamint egy ?kulturális híd? kiépítése a román határon Erdély kapujában. A tábor tagjai 2OOl. novemberében erdőtelepítéssel, parképítéssel foglalkoztak, 2OO2-ben pedig hozzáfogtak ? a helyi önkormányzattal közösen - annak a nagyszabású lO éves időtartamú beruházásnak a kialakításához, amelynek végső célja egy l.2 hektáros csónakázó- ÖKO-tó / a Gyepes természetes vízfolyásának visszaállításával /és hozzá kapcsolódó ÖKO park kialakítása. A parkban a Fekete Körös mentén fellelhető temetői fejfák ?kopjafák? motívumvilágát álmodják újra a művészek, valamint néprajzi vonatkozású munkákat alkotnak: székelykaput, játszóteret építenek.

A fejlesztés későbbi időszakában pihenő és szálláshelyet, a régi elhagyott síremlékek összerendezésével kegyeleti emlékparkot, valamint erdei iskolát hoznak létre, a végső cél: egy turisztikai centrum kialakítása.

A művésztelep erősíti a lokálpatriotizmust, összefogásra készteti a falu lakosságát, akik közösen teremtsenek értéket az ide látogató népművészekkel, képzőművészekkel együtt. Konkrét példája ennek a Milleniumi Emlékhely és Napóra elkészítése, amelynek a létrehozásában  ,a művészeken kívül, a községben élő szakemberek /asztalos, kőműves, ács/  is közreműködtek.

A művésztelepre látogatók megismerkedhetnek a vidék népművészeti motívumvilágával és határon túlról hozott néprajzi motívumokkal. Az esti közös beszélgetéseken tanulmányozhatják egymás művészetét, nyelvét, szokásait, kultúráját, amely révén elmélyíthetik kapcsolataikat a határ két oldalán.

A munkában rendszeresen részt vesznek a Belényesi Alkotóközösség tagjai /amellyel évek óta szoros kapcsolatot ápol a Kötegyáni Baráti  Kör /, több erdélyi fafaragó, Ausztriából a  Neumarkti Kulturális Egyesület képviselői, a Békés Megyei Képzőművészeti Szabadiskola Egyesület alkotói.

Ungvári Mihály
a Kötegyáni Baráti Kör Egyesület elnöke

 

KREATÍVAN ? HATÁROK NÉLKÜL

IFJÚSÁGI MŰVÉSZETI TÁBOR

Arad és Békés megye között évtizedes múltja van kulturális együttműködés különböző formáinak. Az amatőr művészeti csoportok kölcsönös vendégszereplése a legkeményebb Causescu diktatúra éveiben is megvalósult. A rendszerváltás óta szélesedtek az együttműködés lehetőségei és alkalmai. A megyei szervezések mellett (kiállítások, színházi előadások, amatőr művészeti csoportok, a közművelődésben és a civil szervezetekben dolgozók) mind több település kötött testvérvárosi vagy községi szerződést is. A bizalom erősödő légkörében szélesedett a gazdasági kapcsolatok köre. Az egységesülő Európában rendkívül fontos az országok szélesedő kapcsolatrendszere. Főleg azok a formák érdemelnek nagy figyelmet, melyek a fiatal nemzedéket érintik.

A Kreatívan határok nélkül program az Arad és Békés megye között fennálló kapcsolatok erősítését tűzte ki célul. Békés Megye Képviselő-testülete és az aradi CZEA civil szervezet ennek keretében szervezett Magyarországon és Romániában is egy 10-10 napos művészeti tábort a két megye középiskolás tanulói részére, képzőművészet, tánc, zene, divattervezés, irodalom és színművészet területén. A magyarországi tábornak a Békés Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány szanazugi Ifjúsági Üdülőközpontja adott otthont. Arad megyében pedig a Lippa-fürdői kempingben töltöttek kellemes napokat a résztvevők.

A tábor a román és magyar fiatal tehetségek számára nyújtott lehetőséget a különböző művészeti irányzatok mélyebb elsajátításához.  Elsősorban a diákok kreativitásuk érvényesítése, új készségek elsajátítása volt a cél, egyrészt a nagy tapasztalattal rendelkező művésztanárok által, másrészt egymástól, egy másik ország kulturális hagyományainak megismerése révén. A szervezők fontosnak tartották, hogy a táborban létrejövő alkotások tükrözzék a résztvevők egyéniségét, a határmenti települések, országaik kulturális jellegét.

A mintegy 70 magyar és román fiatal a két nemzet közötti kommunikáció és együttműködés összekötő hídjaivá vált az együtt töltött húsz nap alatt. Lehetőséget kaptak tehetségük kibontakoztatására, és a nagyközönség előtti bemutatkozásra, nemcsak saját környezetükben, hanem a határokon túl is.

A tábor bebizonyította, hogy Békés és Arad megye fiataljai nemcsak egy program partnereiként, hanem ifjú emberként (fiatal állampolgárként) remekül megértik egymást.

Kocsis Klára

művelődésszervező

 

CSONGRÁD MEGYE

 

II. ?NATURA? Nemzetközi Kézműves Szakkiállítás és Vásár

Csongrád megye és Szeged város nonprofit szektorának egyik kiemelkedő szereplője a Szegedi Ifjúsági Ház Kulturális, Fejlesztő és Médiaközpont Közhasznú Társaság (továbbiakban Ifjúsági Ház), melyet 1979. március 21-én avattak fel. Az épület rétegintézmény volt, amely elsősorban a gyermekek és fiatalok közművelődési igényeit elégítette ki. Programstruktúrája is ennek megfelelően alakult, elsősorban könnyűzenei és jazz-koncerteket, képzőművészeti és egyéb kiállításokat, irodalmi és előadó művészeti előadásokat, gyermekprogramokat, komplex hétvégi programokat, fiataloknak szóló irodalmi esteteket, kiállításokat, fórumokat rendeztek.

A gazdasági igényeknek megfelelve 1996-ban az akkori igazgató megpróbálta üzleti alapokra helyezni az intézmény tevékenységét, így az Ifjúsági Ház közintézményből közhasznú társasággá alakult át.

Az Ifjúsági Ház és az Önkormányzat között szerződéses kapcsolat van, amely értelmében a Közhasznú Társaság olyan feladatot lát el, amelyről a városi önkormányzatnak kellene gondoskodnia. A Szegedi Ifjúsági Háznak, mivel az önkormányzati alapítású közhasznú társaság, kötelező volt kérelmezni a közhasznúsági minősítés nyilvántartásba vételét, s 1998. január 1-től kiemelkedően közhasznú jogállású közhasznú szervezetnek minősül.

Az Ifjúsági Ház közhasznú tevékenységét az alapító okiratban foglaltak szerint az alábbi területeken végzi:

  • a város fiatalsága számára szabadidős képzési, önképzési és szórakoztató programok szervezése
  • a város idegenforgalmi helyzetének fejlesztése (konferenciák, nemzetközi rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok)

Ennek megfelelően évek óta segítjük az alkotó és művelődési közösségek működését, rendezünk kisebb-nagyobb népművészeti és kézműves kiállításokat, vásárokat, szakmai konferenciákat, előadásokat.

2001-ben A Gazdasági Minisztérium a Széchenyi Terv keretében kiírt pályázatára ?Regionális klaszterek létrehozásának támogatása? pályázatot nyújtottunk be.

A pályázat célja: regionális kézműves klaszter létrehozása, területileg is koncentrált szakágazati együttműködés létrejötte, amely adott termék előállítására, termelési, értékesítési, fejlesztési, kutatási és marketing tevékenysége közös térségi kialakítására irányul.

A klaszter működésének első jeleként megrendeztük a ?NATURA? Nemzetközi Kézműves Szakkiállítást és Vásárt 2002. Szeptember 16-22. között. Megjelentettünk egy Kézműves katalógust 1.000 példányszámban.

Szolgáltatásainkat elsősorban Csongrád megyében tevékenykedő közel 400 kézműves, köztük mintegy 200 népművész- népi iparművész számára nyújtjuk.

Csongrád megye és a határon túliak kézművességét bemutató kiállítással célunk, hogy ízelítőt adjunk a megye és szomszédaink igen gazdag és sokszínű kézműves tevékenységéről. Szeretnénk felkelteni az érdeklődést a szakmák szépsége, nemzeti hagyományaink ápolása iránt. A kiadvány és a hozzá kapcsolódó szakember találkozó bemutatkozási-, piacra jutási lehetőséget jelent, és egyben megkönnyítheti mind a szakmai mind az üzleti partnerek egymásra találását. A térség turisztikai vonzerejének feltárásával keresletet szeretnénk kelteni ezen termékek iránt. Hagyományok megőrzése, a népművészeti és kézműves értékek átörökítése.

Mivel a kézművesek alkotásainak értékesítése szervezett formában megoldatlan ezért kiállításokon, kézműves vásárokon egységes standokat biztosítunk a színvonalas és kulturált megjelenéshez. Hagyományőrző szakköröket, kézműves tanfolyamokat és bemutató foglalkozásokat szervezünk. Az alapanyag ellátás is szervezetlen, egyéni és egyedi megoldásokból és kapcsolatokból áll ezért nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a forrásokat és beszerzési lehetőségeket felkutassuk.

Határon túli együttműködő partnereink:

1)      Vajdasági Magyar Folklórközpont             Szabadka

2)      Közszolgáltatási Igazgatóság                                 Arad

3)      Temesvári Magyar Nőszövetség                Temesvár

4)      Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület  Marosvásárhely

 

A határon túli kapcsolatok kialakulását az Agrárkamarával való együttműködésünk és személyes ismeretségek segítették, mely kapcsolatépítés további célja egy határokon átívelő Phare projekt megvalósítása.

Tölcsér Tímea

művelődésszervező

 

Civilek a magyar-román-szerb határ mentén

Közép-Európa délkeleti csücskében a délkeleti-északnyugati, valamint a délnyugati transzkontinentális népmozgások metszéspontjában található az a térség, ahol élünk. A XIX.század második felében és a századfordulón érte el ez a régió kiemelkedő társadalmi, gazdasági és kulturális eredményeit, a folyók szabályozását, a terület csatornázását és árvízmentesítését, az európai jelentőségű vasútépítéseket, az agárfeldolgozó-ipar kiépítését, a városok villamosítását, a palotás városok /Temesvár, Arad, Szeged, Szabadka stb / megépítését és a pezsgő modernizációs fejlődést.

A XX. század történelmi viharai megtörték ezt a fejlődést, a személyes emberi kapcsolatok közvetlenségét.

A közép-kelet-európai demokratikus átalakulás, a piacgazdaságra való áttérés és az európai integráció lassan kibontakozó folyamatai elősegítették a térség kapcsolataiban egy új történelmi szakasz előkészítését.

l993-ban az Arad, Temes és Csongrád megyei önkormányzatok az Európai Régiók Szövetségének tagjává váltak és megkezdték az euroregionális hivatalos együttműködési kapcsolatok kiépítését. l996-ban rendezték meg Szegeden az első térségi Euroregionális Konferenciát, ahol kidolgozták a Duna-Körös-Maros menti Euroregionális Együttműködési Rendszer koncepcióját. Eurorégió címmel három nyelven közös folyóirat jelent meg a térség alkotóinak szerkesztésében. l997-ben Szegeden közös együttműködési jegyzőkönyv aláírásával intézményesült a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió.

A civil szervezetek ? már a kezdetektől ? igen aktív részesei voltak az együttműködési folyamatok kibontakozásának.

A civil  által szervezett regionális találkozókon,  konferenciákon szakmai áttekintések születtek a civil kezdeményezések helyzetéről, gondjairól, törekvéseiről a térségben. Javaslatok, koncepciók születtek az euroregionális civil együttműködés fejlesztésére.

Néhány program a megvalósultak közül:

l998-ban: Állampolgárság a demokratikus Európában ? konferencia Szegeden

l998-ban: Média, nyilvánosság ? tanácskozás Temeváron

l999-ben: A Temesvári Nyugati Egyetem Euroregionális Nemzetközi Konferenciája

2000-ben: Tolerancia projekt szerb,magyar,román együttműködésben

2001-ben: A dél-kelet-európai  civil szervezetek vására, bemutatkozása Temesváron

2000-ben a  Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fórum keretében ? a Stratégiai Együttműködési Program megvitatás volt napirenden Szegeden. Ezen a Fórumon egyértelműen nyilvánvalóvá vált, hogy a civil szféra közreműködése szinte valamennyi szakterületet érinti, de alapvetően a partnerségi hálózati együttműködési fejlesztési program körvonalazza a civil szervezetek lehetőségeit és feladatait.

Kialakult egyfajta munkamegosztás a civil szektort koordináló szervezetek között a régióban: a román partner ? Temesvár központtal ? a dél-kelet-európai stabilitási folyamat elősegítését, az egyéni és közösségi szabadságjogok biztosításáért kifejtett civil erőfeszítések koordinációját vállalta. A jugoszláv partner a gazdasági helyreállítás nemzetközi civil elősegítésének szervezését vállalta. A magyar fél a határokon átívelő euroregionális interkulturális együttműködés szervezését valósítja meg. 

Besenyi Sándor

Dél-magyarországi Civil Szervezetek Szövetsége

 

HAJDÚ-BIHAR MEGYE

A HAJDÚBAGOSI KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ÉS TÉRSÉGI TELEHÁZ BEMUTATÁSA

 Hajdúbagos: Hajdú-Bihar Megyében, a bihari térség peremén található kis község. A lakosság száma 2008 fő.  

A ?90-es évek elején, a rendszerváltást követően, a bihari régióban az önkormányzatok szűkös anyagi helyzete miatt, a kistelepüléseken működő művelődési házak bezárásra kerültek, ezzel gyakorlatilag megszűnt a közösségi tér, a közösségi élet is ezekben a falvakban.

 Hajdúbagoson 1997-ben a helyi lokálpatrióták kis magja: közművelődési szakemberek, fiatalok, vállalkozók, pedagógusok, a faluért tenni akaró önkéntesek (számuk 38 fő) kezdeményezésére megalakult a Hajdúbagosi Kulturális és Közösségfejlesztő Egyesület. A civilek célul tűzték ki, hogy a lepusztult művelődési házat, ma már Közösségi Házat, önkéntes munkával felújítják, parkosítanak és szépítik környezetüket. Az egyesület megalakulása után, a helyi önkormányzattal megállapodást kötött, közösségfejlesztő, közművelődési és kulturális feladatok ellátására. 1997 decemberében, helyi fiatalok bevonásával, ifjúsági és diákklub kezdte meg működését. 1998-tól pedig, az ISM támogatásával ifjúsági referens koordinálja és segíti a helyi és kistérségi ifjúságfejlesztő munkát, valamint a ?98 év végén megalakult ifjúsági diákönkormányzat által szerveződött autonóm közösségek tevékenységét is segíti.

 A Közösségi Ház beindításakor, alkotóműhelyt alakítottunk ki Fehér Imre hajdúbagosi festőművész számára, majd ezt követően, 1998-ban nyitottuk meg a Fehér Galériát, amely folyamatosan nyitva áll a látogatók előtt.

 1998-tól USAID DemNet Alapítvány pályázati támogatásából nyitottuk meg telekommunikációs irodánkat (teleházunkat). A teleház, a lakosság széles körű információval való ellátását, a tartósan munkanélküliek szociális ellátásának javítását, álláskeresési ajánlatokat, karitatív adománygyűjtést, közösségi kulturális programok szervezését végzi. Kiemelt feladatunknak érezzük, a hátrányos helyzetű szociálisan nehéz körülmények között élő, gyermek és ifjú korosztály felkarolását, segítését, tehetséggondozását. Az elmúlt két év során, különböző prevenciós, kommunikációs tréningeket szerveztünk a 13-18 éves korú fiataloknak. Programjainkon, közel 840 fiatal vett részt folyamatosan.

 A teleházban az elmúlt időszakban több alkalommal, alapfokú számítástechnikai tanfolyamot tartottunk: munkanélküli fiataloknak, GYES-en lévőknek, őstermelőknek, roma fiataloknak, megváltozott munkaképességűeknek. A tanfolyamon résztvevők száma 72 fő volt.

 Női érdekképviseleti konzultációs csoportfoglalkozások, tartósan munkanélküli nők és gyesen lévő anyukák bevonásával, szociális területen dolgozó szakemberek, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkatársainak bevonásával.

 2000 - től, négy Teleház társirodát nyitottunk az FVM, IHM támogatásával a szomszédos településeken: Sárándon, Mikepércsen, Derecskén és Tépén. A teleházak szakmai munkáját, tanácsadással, napi információval, közös pályázatokkal, programokkal, monitorozással segítjük. Az SZCSM támogatásának köszönhetően, referenciaszolgáltatásokat nyújtunk a helyben és a kistérségben élőknek egyaránt. Pl.: ingyenes jogi-szociális tanácsadás, kérvények, beadványok, pályázatok elkészítése, általános lakossági egészségügyi szűrés, a családorvossal együttműködve.

Megváltozott munkaképességűek, tartósan munkanélküliek számára, tréningek szervezése, lebonyolítása. Ebben a projektben, egész hajdú-Bihar Megyét átfogó szociális felmérést készítettünk, amelyet kiadvány formájában jelentettünk meg és kidolgoztuk a ?Gyermekjóléti Szolgálatok és a Teleházak Kapcsolata? című módszertani tanulmányt.

 

Ifjúságfejlesztés, helyi és térségi feladatok ellátása az ifjúsági referens foglalkoztatásával:

A tolerancia jegyében: a rasszizmus és a diszkrimináció megszüntetése érdekében, hátrányos helyzetű roma és magyar fiatalok alternatív csoportja, programsorozatot indított el a teleházban, felnőtt szociálpedagógus bevonásával. A program folyatásaként, 2001-2002-ben nyarán, nemzetközi (Olasz, Német, Francia, Román, Jugoszláv, Magyar) ifjúsági találkozón veszünk részt.

 

Térségfejlesztő non-profit Teleház program:

A telekommunikációs központ, ma már nem csak a hajdúbagosi, hanem a környező települések számára, naprakész közhasznú információkat és közösségi hozzáférést nyújt. Az elmúlt egy év során megerősödtek a határon átnyúló teleház fejlesztő programok, amelyeket a hajdúbagosi Térségfejlesztő Teleház Koordinál. Pl.: romániai Érmellék teleházai, Jugoszláv teleház fejlesztő program, melyet a Magyar Teleház Szövetség, a DemNet is támogat.

2002. októbertől a NKÖM és NKA támogatásával, mint módszertani és terepgyakorlati hely: szakmai segítséget nyújtunk az Észak-alföldi Teleház Régió civil szervezeteinek és teleházainak.

Az egyesület és a teleház vezetője tagja a Magyar Teleház Szövetség elnökségének, szakértői feladatokat lát el a Régió teleházaiban, a MOBOLITÁS, RISZI-ben és az Ifjúságért Önkormányzat Szövetségben (IFÖSZ).

A térségfejlesztő munkánk során, többszektorú együttműködéssel dolgoztuk ki a kistérség humán erőforrás projektjét, amelynek köszönhetően ma már felszínre kerültek a kistelepülések belső erőforrásai:

v     vidéken élő lakosság információs ellátása, életminőségének javítása

v     fiatal generáció identitástudatának fejlesztése, erősítése

v     új munkahelyek létesítése (kis és középvállalkozások erősítése)

v     a települések helyben tartó képessége erősödik

v     a szociális ellátottság javítása

v     új szociális szolgáltatások bevezetése

v     ifjúságfejlesztő programok, ifjúsági érdekképviselet

v     határon átnyúló teleház fejlesztés

v     teleház menedzsment, új teleházak beindítása, mentorozása

v     Hagyományőrző falunapok, nagyrendezvények szervezésben való aktív részvétel

v     Közösségfejlesztő feladatok, képzések, tréningek, projektek

v     EU-s partnerségi együttműködések, közös pályázatok, fejlesztések

 

 Az egyesület és teleház rugalmassága, szükséglet felismerő képessége biztosítja a térség lakosságának megtartó erejét, az itt élő emberek életminőségének hosszú távú javulását.

Mócsán Tiborné

Észak-alföldi teleház régió alelnöke

 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

 

Az Erdélyi Kárpát Egyesület osztályai és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Természetbarát Szövetség kapcsolatai

Szövetségünk az 1924. június 8-án alakult Magyar Kárpát Egyesület Nyírségi Osztálya jogutódja. 1998. szeptember 25-től lettünk önálló jogi személyiségű társadalmi szervezet, 1999. május 1-től megkaptuk a közhasznú szervezet besorolást.

Szövetségünk alapszabályban meghatározott célja, hogy a természetjárás útján segítse elő az egészséges életmód kialakítását és elterjesztését, a természet védelmét és az ezekhez szükséges feltételek biztosítását.

Szövetségünk tagjai: természetjáró tevékenységet folytató társadalmi szervezetek, természetbarát szakosztályokat működtető egyesületek, diáksport egyesületetek, valamint a természetjárással rokon jellegű tevékenységet folytató egyéb társadalmi szervezetek.

36 szakosztályon keresztül közel 2000 személy a megyei Természetbarát Szövetség igazolvánnyal rendelkező tagja. Tagságunk több mint felét az ifjúsági korosztály képviseli.

Szövetségünk tevékenységét hat szakági bizottság (barlangász, gyalogos hegymászó, kerékpáros, síző, vízitúrázó) működtetésével látja el.

HOGYAN LEHET VALAKI SZERVEZETT TERMÉSZETBARÁT?

Mivel a szövetség egyesületek szövetsége, ezért tagjai az egyesületek. Keresni kell tehát egy tagegyesületet, amelyikbe be lehet lépni és ott jelentkezni. Ilyenek működnek iskolában, munkahelyeken és ? önálló civil szervezetként ? a lakóhelyeken.

A természetbarát igazolványhoz szükséges 1 db igazolványkép és 18.- Ft, valamint az egyesületi tagdíj, ami egyesületenként változó és magába foglalja a szövetségi járulékot is. Ez felnőtt keresőnél évi 600.- Ft, nyugdíjasnál 300.- Ft, ifjúságnál 200.- Ft.

A szövetség az alábbi értékeket vállalja és vallja

O      szilárd humanista erkölcs, az ember iránti mély tisztelet

O      az autonóm egyén és közösség elismerése és tisztelete, az ebből fakadó változatosság és sokféleség elfogadása és védelme,

O      a helyi, a nemzeti és nemzetközi szolidaritás, az összefogás és a közösségi élet igénye,

O      a fenntartható fejlődés elve, az ember és a természet, a környezet és a technika harmonikus egysége,

O      a szűkebb és tágabb szülőföld odaadó szeretete, - az egészséges testi és lelki életvitel,

O      az önképzés és ismeretszerzés igénye.

A szövetség célja: a sportszerű természetjárás szervezése, az egészséges életmódra nevelés és népszerűsítése, a természetvédelem, a környezetvédelem, oktatás és természetjárók érdekképviselete.

Az Erdélyi Kárpát Egyesület (EKE) 1891. január 11-én Kolozsváron alakult meg Erdélyrészi Kárpát Egyesület néven.

(Magyarországon az első ilyen egyesület 1873. augusztus 10-én Ótátrafüreden alakult Magyarországi Kárpát Egyesület néven ? ez a mai Magyar Természetbarát Szövetség jogelődje).

Megalakulástól a két háború alatt és közötti idő külön fejezetet érdemel és ugyancsak külön téma az 1990-ig történő működés.

Az 1989-es események lehetővé tették sok dolog megváltoztatását Erdélyben és ennek egyik szeleként 1990. február 14-én ismét Kolozsvéron megkezdődött az EKE újraszerveződése.

A kezdetektől sajátos eszközeivel segítette az MTSZ az EKE életét, az 1991-es centenáriumi EKE ünnepségen is országos főtitkárral képviseltette magát a magyar turista szervezet.

Mi ? nyíregyháziak ? szintén 1991-től vettük fel a kapcsolatot erdélyi turistatársainkkal és az első hivatalos út 1994-ben volt a III: Országos Vándortáboron Sepsibikszádon.

Az elmúlt időszakban a barátságon kívül az EKE Országos Vezető Tanácsával ? a Bihar megyei Osztályával ? Gutin Osztályával ? Szatmárnémeti Osztályával és az Aradi székhelyű Czárán Gyula Alapítvánnyal ? van írásos együttműködési megállapodásunk, mely tartalommal is meg van töltve.

Szövetségünk pl: a nagybányai Gutin Osztály kérésére kihelyezett túravezetői tanfolyamat tartott Erdélyben, ahol több mint 15 fő sporttársunk tett sikeres túravezetői vizsgát és kapta meg a hivatalos igazolványt. A kapcsolatot a minden évben megrendezendő Országos EKE táborokon való részvételünk is erősíti, ahol átlag 100 fő szabolcsi túrázó keresi fel a szebbnél szebb vidékeket.

Erdélyi túratársaink is szívesen jönnek a mi vidékünkre és ismerkednek az Ó-haza szép környezetével.

E kapcsolatok már bővültek és egyre több szakosztályunk közvetlenül is felvette a kapcsolatot és járnak egymás rendezvényeire.

Természetesen a protokoll szabályokat is betartjuk. Nagy rendezvényeinkre egymást kölcsönösen meghívjuk és a meghívásoknak ? a lehetőségekhez mérten ? eleget is teszünk.

E kapcsolat a határok jobb átjárhatóságával csak növekedni fog, mert a szépre (szerencsére!) egyre többen vagyunk kíváncsiak.

Kiss Gyula

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Természetbarát Szövetség elnöke

 

Komplex turisztikai fejlesztési program kidolgozása

Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság bemutatkozása

Megalakulás, tagok:

Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság egyesület formájában működő szervezet, mely Nyíregyháza és a környező 11 település összefogásával 1992-ben alakult. Később hat település csatlakozott, így jelenleg 17 tagot számlál. Az egyesület 1996. márciusától alkalmaz főállású térségmenedzsert. Működéséhez megfelelő keretet az 1996-ban elfogadott területfejlesztési törvény ad. 1998. január 1-től közhasznú jogállásban tevékenykedik.

Tagönkormányzatok: Apagy, Kállósemjén, Kálmánháza, Kemecse, Kótaj, Levelek, Nagycserkesz, Napkor, Nyírbogdány, Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtét, Nyírtura, Sényő, Újfehértó, Vasmegyer.

Földrajzi elhelyezkedés, demográfiai tendenciák:

Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közép-nyugati részén helyezkedik el, 693 négyzetkilométeren. A Társaság területén több mint 160.000 lakos él, amely szám magában foglalja a megyeszékhelyet, és a körülötte elhelyezkedő településeket, melyek egy település-együttest alkotnak..

A társaság tagjainak döntő többsége határos Nyíregyházával, vagy a Nyíregyházáról sugárirányba kiinduló főútvonalak mentén fekszik.

A Társaság tagja, Nyíregyháza, egyben a megye központja is. Munkaerő és közigazgatási szempontból is a Társaság vonzásközpontja.

Missziónk

Kistérségi társaságunk fő küldetése a települések összefogásával, koordinálásával azon feladatok ellátása, melyeket önállóan, szűkös anyagi helyzetükből kifolyólag nem képesek megvalósítani. Célul tűztük ki a tagtelepülések és a régióban működő civil szervezeteik esélyegyenlőségének, közös érdekképviseletének megteremtését.

A Kistérségi Fejlesztő Szerveztek Országos Szövetségének tagjaként bekapcsolódunk az országos és a nemzetközi térségfejlesztési, civil érdekképviseleti, és foglalkoztatást elősegítő programokba.

 

A projekt bemutatása:

     Projektünk során egy komplex turisztikai fejlesztési program készült az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság és Szatmárnémeti (Satu Mare) térségében.

     A gazdaságfejlesztés egyik kevéssé kiaknázott területe mindkét térségben a turizmus. Ezen terület feltáratlansága egyrészt az együttműködés hiányára, a rendszertelen információ- és adatáramlásra, a kiajánlható közös termékcsomagok és kiadványok hiányára vezethető vissza.

     Projektünk célja volt a fenti problémák orvoslására egy kapcsolattartó iroda létesítése, mely modern infrastrukturális és humán erőforrás hátteret ad a rendszeres kommunikációra, a program egészének megalapozására és fenntarthatóságára.

A partnerek a projekt során kölcsönös tanulmányutat szerveztek, mely egyrészt tapasztalatcserére, másrészt a turisztikai, természeti adottságok, vonzerők, események feltérképezésére adott lehetőséget, továbbá 4 fő adatgyűjtő tevékenységet végzett Romániában.

A két térségben végzett adatgyűjtés eredményeként megjelent egy többnyelvű információs kiadvány, mely hatékony marketing eszköz a szűkös anyagi forrásokból gazdálkodó településeknek, hogy értékes vonzerejüket minél szélesebb körben propagálják, és leküzdjék azt a hosszú évek alatt kialakult negatív megítélést, mely mindkét térségben nagy gondot okoz a turisztikai fejlesztések sikeressége során.

     A fentiek következtében mindkét félnek nagy lehetőséget jelent a közös tapasztalatok alapján kidolgozott, egységes arculatot formáló turisztikai fejlesztés, mely a két térség hasonló adottságaira, kulturális és történelmi múltjára épül.

 

A projekt konkrét eredményei:

?      Kapcsolattartó iroda létesítése főállású irodai alkalmazottal

?      Kölcsönös információközvetítés megvalósítása

?      2-2 napos tanulmányút szervezése Magyarországra és Romániába

?      Komplex turisztikai programcsomag összeállítása

?      Többnyelvű, turisztikai kiadvány megjelentetése

 

A kapcsolattartó iroda (4400, Nyíregyháza Hősök tere 9. Tel/fax: 42/509-116) megfelelő, modern infrastrukturális hátteret teremt a rendszeres információcserére és kapcsolattartásra.

A 2-2 napos tanulmányúton 4-4 fő vett részt mind Magyarországon, mind Romániában, melyek során a partnerszervezetek megismerték egymás térségét, fejlesztési programjait, új, hasznos ötleteket kaptak és a személyes találkozással megalapozták egy hosszú távú együttműködés kialakulását.

A projekt során megjelent 50 oldalas három nyelvi mutációjú információs kiadvány terjesztésével propagálhatjuk a két térség vendégbarát arculatát, látnivalóit, elősegítve ezzel a jobb információáramlást és térségeinkbe érkező vendégszám növekedését..

A turisztikai kiadvány tartalmazza a kiajánlható látványosságokat, eseményeket, szálláshelyeket képes és szöveges formában is. A kiadványt egyrészt Magyarországon az országos és nemzetközi Tourinform hálózaton keresztül továbbá Romániában partnerszervezetünkön keresztül terjesztjük.

Váradi Zsuzsanna:

Első Nyírségi Fejlesztési Társaság

 

 

Múltra épülő jövő a határokon átnyúló civil szervezeti kapcsolatokban

A Felsőszabolcsi Civil Szervezetek Hálózatát 2002 november 14- én alapította az I. Kisvárdai Civil Fórumon résztvevő huszonkét non profit szervezet. A Hálózatot a közös munka öröme, a jobbító szándék és nem utolsósorban a társadalompolitikai szükségszerűség hozta létre.

A Hálózat a 2003-as év elsődleges feladatait a tagszervezetek társadalmi legitimitásának erősítésében, a helyi kezdeményezések elősegítésében, széleskörű lakossági részvétellel jelölte meg. Kiemelt feladatként kezeli a helyi és országos állami igazgatási szervekkel, szakmai civil szervezetekkel való kapcsolat kiépítését./A gyakorlati megvalósítás programjai közül kettőt említek meg. ?Partnerség. Civilek és Önkormányzatok.? Konferencia. Előadó Csabai Lászlóné, Nyíregyháza polgármestere, résztvevők: polgármesterek, civilszervezeti vezetők?. Civil szervezetek az Európai unióban? nemzetközi konferencia, előadók többek között Szabó Vilmos államtitkár MEH, Dr. Szegvári Péter a miniszterelnök társadalompolitikai főtanácsadója, résztvevők romániai, ukrajnai, szlovákiai és helyi civilvezetők./

Megyénk lakossága, ezenbelül is a felsőszabolcsi emberek az országos átlagnál jóval alacsonyabb életszínvonalon élnek. / a GDP. Az országos átlag 54,1%-a/ A munkanélküliség, a gyenge egészségügyi ellátás, az elhalálozás magas aránya, az elvándorlás, a roma kisebbség számának folytonos növekedése, a természeti táj folyamatos romlása óriási kihívások elé állítják az itt tevékenykedő civil szervezeteket.

         A kistérségek, falvaink megsegítésének szándékával az Európai Unióba élő életképes települések beintegrálásának igényével vettük fel a kapcsolatot a Nyírvidéki, az Első Szabolcsi és a Felső-szabolcsi Térségfejlesztési Társulásokkal, Első Nyírségi Fejlesztési Társasággal.

Ezen gondolattól vezérelve szervezett tagszervezetünk a KIUT Térségfejlesztő Egyesület három napos nemzetközi  konferenciát ?Innováció A Kelet-Nyugat kereskedelmi és közlekedési logisztikában? címmel az V-ös közlekedési folyosóval érintett országok együtt működésének összehangolására, kiemelt figyelmet fordítva a Záhony-Csap térségének gazdasági és környezetvédelmi fejlesztésére./ Ez közel harminc települést érint/ Előadók voltak többek között Nagy Sándor Területfejlesztési államtitkár, Ivan Rizak Kárpátalja kormányzója, Szalay Gábor közlekedésügyi államtitkár.

A hármashatár ölelésében fekvő régiónk sajátossága, hogy a különböző politikai felépítésű határmenti településeket, legyen az szlovák, ukrán, román, vagy hazai, valamennyire a gazdasági fejletlenség,  és a határvidék és a központi területek közötti egyre növekvő egyenlőtlenség a  jellemző. Közösek napjaink gondjai, mint ahogy közös a történelmi múltunk, közösek a kulturális gyökereink, sok esetben, nyelvünk is. Ez megkönnyíti ugyan a kommunikációt, de az unió bővítése új távlatokat, lehetőségeket nyit ugyan a csatlakozó országok számára, ám ha ideiglenesen is, a kívül maradott Kárpát-medencei identitással rendelkező régiók lakosaival való kapcsolattartás megváltozik.

A jövőről alkotott elképzelések nem biztos, hogy azonosak ezért konzultációk, pezsgő élettel teli együttműködések szükségesek, adott esetekben intézményi háttér is, hogy a megszigorodó Shengeni határok ellenére is a hazai és európai forrásokat, szolgáltatásokat a közös célok elérése érdekében határok nélkül tudjuk igénybe venni.

Itt már kevés a történelmi keresztutakon, a felsőszabolcson /Kisvárdán/ áthaladó Nagyvárad-Kassa, Szabadka- Ungvár, Munkács útvonalakon megtett közös út hagyománya, a Határon Túli Magyar Színházak Fesztiváljának tizenöt éve, az évenkénti? Határok nélkül. Együtt? képzőművészeti kiállítások, a nemzetközi alkotó táborok, polgári találkozók. Itt most céltudatos cselekvési programokat kell kidolgozni. Olyan programokat, melyek az Európai Unióhoz való felzárkózást és nem az elszigetelődést segítik, a jelenlegi bővítésből kimaradtak számára. Hálózatunk a Cselekvési program előkészítésére, az együttműködés szervezeti formájának kialakítására és a produktív munka elindítására munkacsoportot hozott létre.

Tagjai egyben a területükön működő civil szervezetekkel való kapcsolattartást és építést is segítik.

Név szerint: Szlovákia Nagy Ö Zoltán, a Régió című kulturális havilap művészeti vezetője /Királyhelmec/. Románia: Muzsnay Árpád az EMKE alelnöke /Szatmárnémeti/ Kötő József az RMDSZ oktatási és kulturális kabinetjének vezetője (Kolozsvár), Meleg Vilmos A Nagyváradi  Állami  Színház Művészeti igazgatója /Nagyvárad/. Ukrajna: Kincses Gábor a Kárpátaljai Magyar Szervezetek Fórumának elnöke/Beregszász/, Kopriva Atilla főiskolai docens /Munkács/ Nosa Natalia igazgató, Kárpátaljai Határmenti Térségfejlesztési Egyesület /Ungvár/. A Hálózat részéről Rákóczi András elnökhelyettes, a KIUT Térségfejlesztő Egyesület ügyvezető elnöke, Marczinkó István elnökhelyettes, a II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola igazgató helyettese, és jómagam.

Az együttműködési megállapodás aláírását a határontúli szervezetekkel 2003 szeptember 19-ére tervezzük.

Az előzőkben felvázolt elvek alapján a hasonlóságok és különbözőségek megismerése, a folyamatos együtt működés lehetőségének megteremtése és a civil ? utánpótlás? érdekében szervezzük meg 2004- benn a? Fiatalok Európáért? nemzetközi ifjúsági találkozót. Holland, Német, Cseh, Szlovák. Lengyel, Ukrán, Román fiatalok részvételével. A közel egyéves előkészítő munkát a Felsőszabolcs Ifjúságáért Egyesület koordinálja.

Ezen referendumi időkereten belül nincs mód, a tagszervezetek egyedi munkásságainak értékelésére, de higgyék el nekem, midegyikőjük legjobb lelkiismerete szerint, önzetlenül végzi önként vállalt feladatát.

Végezetül szeretném, ha meghallgatnának egy rövidke tájékoztatót Nasa Nataliától a Kárpátaljai Térségfejlesztő Egyesület igazgatójától, hogy hogyan érdemes, hogyan kell pályázni és nyerni 200 000 Eurót, az Európai Unió Brüszeli Bizottságától, a Kárpátaljai Régió Fejlesztési Stratégiájának 2003-2011 elkészítéséhez. Azért is ajánlom önöknek, mert a pályázás technikáján kívül ez a tervezet egyaránt érinti Lengyel ország, Szlovákia, Hazánk, Ukrajna és Románia határmenti régióit és jó példa a jövőbeni együtt munkálkodásra.

Csorba István Kadosa

Felsőszabolcsi Civil Szervezetek Hálózata

 


>>Tovább>>

Copyright © by REGCIVIL Minden Jog Fenntartva!

Közreadva: 2003-12-27 (4033 olvasás)

[ Vissza ]

Legyen Önnek is honlapja! Készítette, szerkesztette, tárhely: CSABAPROG Kft.