spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Kezdőlap arrow Bemutatkozás
A KözösségfejlesztQk Békés Megyei Egyesülete bemutatása

A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete alakulásának előzményei az  1990-es évekre nyúlnak vissza. A Megyei Művelődési Központ közösségfejlesztő képzésének hallgatói  – civil szervezet vezetők, szociális munkások, pedagógusok, közművelődési szakemberek, vállalkozók – 1993-ban hozták létre a szervezetet azzal a szándékkal, hogy ezzel a formával  is próbálják ösztönözni, serkenteni  a hátrányos helyzetű térségek, kistelepülések helyi társadalmának fejlesztését, a közösségek létrejöttét, működését.

Az egyesület bejegyzésének dátuma: 1993. április 29.

Közhasznúvá minősítésének időpontja: 1998. május 29.

Humán erőforrás kapacitása, technikai feltételei: jelenleg a szervezetnek két főállású, főiskolai végzettséggel rendelkező munkatársa, 4 – vállalkozói jogviszonyban dolgozó – szaktanácsadója,( projekt koordinátora)   és 2 kistérségi megbízottja van.

Az egyesület két irodát bérel a városközpontban. Technikai feltételek: 4 számítógép, 7 laptop, fénymásoló, projektor, fényképezőgép, internet hozzáférés.

Mérföldkövek időrendben:

 • 1993-tól: település-közösségfejlesztő munka a megye 9 településén és 2 hátrányos helyzetű kistérségben
 • 1997-ben: Európa Uniós támogatással közösségfejlesztők képzése, megyei  szolgáltató tevékenység  beindulása
 • 1999-ben: „Partnerség, a szektorok közötti együttműködés fejlesztése Békés megyében” projekt – támogató – a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány
 • 1999 –ben indul a Civil Ház Program, folytatása 2003-tól Megyei Civil Szolgáltató Központ Program
 • 2003; 2005-ben – PHARE CBC pályázati támogatással két nyertes, a  határmenti civil szektor erősítését szolgáló  program lebonyolítása romániai partnerekkel
 • 2004-től: bekapcsolódás  a  ProHáló - Program a nonprofit szolgáltatások és a nonprofit szolgáltatók hálózatának fejlesztéséért -  országos hálózat munkájába, kistérségi koordinációs munkacsoport irányítása, Szeghalmi kistérségi közösségfejlesztő program indulása
 • 2004-től: részvétel a  Köztámháló - Közösségi Kezdeményezéseket Támogató Szakmai Hálózat  -  programban , megyei szakmai műhely működtetése
 • 2005-től: Paktum Start Program – konzorciumi partnerség – a Megyei Munkaügyi Központtal közös együttműködésben
 • 2007-től: Közművelődési feladatellátás –  Békés Megye Képviselő-testülete normatív feladatátadása, együttműködési megállapodás keretében
 • 2008-ban az egyesület három országos hálózatnak a tagja:
  CISZOK Civil Szolgáltató Központok Hálózata
  ProHáló – Program a nonprofit szolgáltatások és szolgáltatók hálózatának fejlesztéséért
  Köztámháló – Közösségi Kezdeményezéseket Támogató Szakmai Hálózat

Az egyesület szolgáltatási, tevékenységi köre és ezek piaci helyzete:

1. Település-közösségfejlesztő munka, elsősorban a megye hátrányos helyzetű településein, kistérségeiben.

A szervezet alakulása óta az alábbi településeken tevékenykedett a helyi társadalmat  fejlesztő  folyamatokban: Magyarbánhegyes, Nagybánhegyes, Furugy (Békésszentandrás), Csabacsűd,  Almáskamarás, Pusztaottlaka, Bánkút, Kötegyán,  Békéscsaba (Jamina városrész) Szeghalmi, Sarkadi kistérség.Az egyesület tagjai részt vettek (vesznek) – a civil szektort érintő - különböző település-kistérségi fejlesztési stratégiák kidolgozásában, előkészítésében, valamint oktatási tematikák kidolgozásában. A szervezet – 2003-tól - 6 település-közösségfejlesztő képző kurzust szervezett a megyében (Dél-alföldi régióban), melyek tagjaival folyamatosan bővült a szervezet tagsága. A szervezet egyik kiemelt feladatának tekinti –  a közösségfejlesztés módszerével – a civil szervezetek közötti hálózatépítést, a három szektor együttműködésének erősítését, amelynek érdekében több megyei és kistérségi programot generál, elsősorban a hátrányos helyzetű mikro-régiókra fókuszálva. A Szeghalmi kistérségben ,a helyi partnerekkel közös  4 éves  közösségfejlesztő munka eredményeképpen , 2007-ben alakult meg  – a Körös-sárréti Civil Szerveztek Szövetsége.

Az egyesület 4 éve működteti – a Köztámháló országos program keretében - a megyei közösségfejlesztő műhelyt, amelynek a célja a hátrányos helyzetű településeken (város-

részekben  a kezdő, induló állampolgári, közösségi kezdeményezések segítése.  A műhely tagjai évente 6 alkalommal találkoznak, továbbképzésen vesznek részt, ellátogatnak egy-egy településre, ismerkednek a helyi kezdeményezésekkel. A programhoz 20 Békés  megyei település csatlakozott.

2. Megyei Civil Szolgáltató Központ (CISZOK) Program: a szervezet alaptevékenységében nem szerepelt a civil szervezetek felé nyújtott szolgáltatási kör kialakítása, amelynek hiányával a gyakorlati közösségfejlesztő munka révén találkoztak az egyesület tagjai. Az igényeket felismerve 1997-ben – az Európa Unió pályázati támogatásával – kezdték el a szolgáltatási tevékenység kiépítését, amelyet a későbbiekben különböző független alapoktól elnyert pályázati támogatással bővítettek. 1999-től alakult ki a jelenleg is működő szolgáltatási kör véglegesen, amelyet pályázati úton elnyert állami támogatással működtet a szervezet Békés megyében.

A szolgáltatás tartalma:  szaktanácsadás: jogi, pénzügyi, pályázati , szervezetfejlesztési, helyi társadalom,közösségfejlesztési -  témakörökben; civil adatbázis kialakítása, fenntartása, információközvetítés;a civil szerveztek részvételének elősegítése az önkormányzati döntéshozatalban; képzések, szakmai műhelyek, információs napok szervezése szakkönyvtár és dokumentációs tár működtetése (jelenleg 1200 kötetes); civilek.csabanet.hu/ciszok – honlap fenntartása ; együttműködések kialakítása az adott terület közösségi szolgáltatóival

A szervezet jelenleg  450 regisztrált Békés megyei civil szervezetnek nyújtja  rendszeresen a szolgáltatásait, évente átlagosan 250-300 alkalommal pályázati , 800 – 100 alkalommal jogi, 20-30 alkalommal pénzügyi és 200-250 alkalommal  a civil szervezetek egyéb tevékenységet érintő témakörökben. Évente 10 alkalommal jelenteti meg a Napraforgó civil újságot, átlagosan 10-15 szakmai műhelyt, információs napot, képzést szervez a megye különböző településein. Minden évben megszervezi a civil szervezet vezetők bentlakásos továbbképzését és két alkalommal összehívja a partnereit – a megyei szakirányú szolgáltatókat, a városi, kistérségi, szövetségek , hálózatok képviselőit – szakmai egyeztetésre.

3. Határmentiség, regionális fejlesztések:

Az egyesület 6 éve dolgozik korrekt szakmai együttműködésben a  szatmárnémeti CREST Forrásközponttal . Az eltelt évek során több közös projektet is megvalósítottak: teleházak vezetőinek tapasztalatcseréjét, konferenciák szervezését, csereprogramok lebonyolítását. 2005-ben  „Közösségek fejlesztése határok nélkül” címmel – a PHARE CBC  program pályázati támogatásával  -  elkészítették és kétnyelvű kötetben, valamint közös honlapon, megjelentették 1200 , a határ mentén található , civil szervezet adatbázisát. A határmenti együttműködést elősegítő EU-s pályázatíró képzést szerveztek 30 magyar és román civil szervezet vezetőjének részvételével.

4. Közművelődési feladatellátás

Az egyesület 2007-től - a Békés Megyei Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás alapján - megyei közművelődési feladatellátást valósít meg  a

helyi társadalomfejlesztés, kulturális, közösségfejlesztő civil szervezetek segítése területen, amelyben a legfőbb partnere a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár  Kulturális Irodája.

A szervezet fő célja és küldetése az alakulástól kezdve: bátorítani, és információkkal ellátni mindazokat, akik a helyi közösségek kiépítésén, fejlesztésén dolgoznak.  Az egyesület jelenlegi létszáma 20 fő, és 4O fő azoknak  az önkéntes segítőknek , a  „holdudvarba” tartozóknak a száma, akikkel szoros, mindennapi kapcsolatban együtt dolgozik

A szervezet 1993-tól folyamatosan bővítette a szolgáltatási körét. Azok a civil szervezetek, amelyek igénybe veszik a szolgáltatásait , nem jelentenek „fizetőképes” keresletet, hiszen zömében a mindennapi működési gondjaikat próbálják megoldani.

Az egyesület legfőbb célkitűzése – a megalakulástól napjainkig –  a helyi alakuló,  induló közösségi kezdeményezések „helyzetbe hozása”, bátorítása, információval  történő ellátása, ezáltal elősegítve, hogy saját maguk tudjanak cselekedni és erős helyi társadalmat kiépíteni.

 

Name: Békés Country Community Development Association
Addres: Ibsen House, 3 Andrassy Street, Békéscsaba H- 5600
Phone: 0036 30- 226 0322
Email: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
Website: http://civilek.csabanet.hu
Leaders: Mrs. Valéria Megyeri Hargittai, Mrs. Magdolna Fábián Pocsaji

Mission: Encouraging initiatives in order to create and develop local communities and providing them necessary information.  

Activities: In order to achieve the above mentioned aims, the organisation operates a consultancy service, organising trainings and workshops for professionals, volunteer community developers, and NGO leaders. If there is a request to do so, the representatives of the organisation are happily participating in the elaboration of long-term civic and cultural development programs of a settlement. It promotes cooperation between NGOs and supports the development of civil networks in Békés County and along the border.

Services: Starting and generating local community and social development programs. Consultancy and information sharing with informal communities and NGOs in legal, tendering, financial, organisational and community development areas. Organising workshops and information days. Running a library, maintaining a civil database and publishing a civil information newspaper, the Sunflower (Napraforgó) regularly.

 
Legyen Önnek is honlapja! Készítette, szerkesztette, tárhely: CSABAPROG Kft.


spacer.png, 0 kB