spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Kezdőlap arrow Napraforgó arrow 2007. március arrow PÁLYÁZATOK
PÁLYÁZATOK
2007. március 20.

Érik az EPER - elindult a regisztráció

Elkészült és a pályázók számára is elérhetővé vált mától az új pályázatkezelő szoftver: az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER) regisztrációs oldala. A szoftver a Mobilitás megrendelésére készült, s a 2007. évi hazai pályázatok már ebben az új rendszerben kerülnek meghirdetésre, kezelésre.

 

2007. március és április hónapban meghirdetésre kerülnek a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, a Nemzeti Civil Alapprogram és a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram idei pályázati felhívásai. Amennyiben a pályázati felhívás úgy rendelkezik, hogy a pályázatot a pályázó választása szerint, vagy kizárólag internetes pályázatként kell benyújtani, a pályázónak a pályamű benyújtása előtt regisztrálnia kell az EPER rendszerben.
 
Kérjük, keresse föl az Internetes Pályázatkezelő Rendszer menüpontunkat, melynek segítségével eljuthat a regisztrációs felületre.

A regisztráció megkezdése előtt el kell dönteni, hogy személyként vagy szervezetként szeretne nyilvántartásba kerülni az EPER rendszerben. Személy alatt a magánszemélyeket, valamint az egyéni vállalkozókat, szervezet alatt a társadalmi szervezeteket, alapítványokat, közalapítványokat, közhasznú társaságokat, gazdasági társaságokat, önkormányzatokat, egyházakat, személyek egyéb közösségeit, intézményeket stb. értjük. Fontos, hogy amennyiben Ön egy szervezet nevében szeretne később pályázatot beadni, akkor a szervezet regisztrációja funkciót válassza, hiszen a pályázó adataihoz a regisztráció során megadott adatokat fogjuk automatikusan beemelni.
Sikeres regisztrációt követően minden pályázónak ki kell nyomtatnia egy Regisztrációs Nyilatkozatot. Ezt a rendszerbe történő belépést követően a „Reg.nyilatkozat” menüpont alatt a nyilatkozat nyomtatása gombbal teheti meg. Az így kinyomtatott nyilatkozatot hivatalos aláírással kell ellátnia, és azt legkésőbb az Ön által megpályázni kívánt kategória beadási határidejéig meg kell küldenie az ESZA Kht. címére. Ezen kívül addig be kell fizetnie a rendszer használatának éves, adott naptári évre vonatkozó díját, 3000 Ft-ot az ESZA Kht. 10032000-00286318-00000031 számú bankszámlaszámára. Kérjük a befizetés, átutalás során mindenképp tüntesse fel felhasználónevét vagy adószámát a közlemény rovatban a könnyebb azonosíthatóság érdekében!

Kérdéseivel, kérjük, keresse ügyfélszolgálatunkat:

Telefon: 1/273-4250
E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

vagy tekintse meg honlapunkon a Gyakran Ismétlődő Kérdések „regisztráció” témakörét, illetve a Dokumentumok menüpontban a Pályázói felhasználói kézikönyvet.
Sikeres regisztrációt kívánunk!

Forrás: ESZA Kht.

 

 


 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

Kisebbségi, Érdekegyeztető és Külkapcsolati (KÉK) Bizottsága

pályázatot hirdet

 

Békéscsaba közigazgatási területén tevékenykedő önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a városban élő vagy dolgozó polgárok önszerveződő közösségei végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, a település fejlesztése, szépítése, a környezetvédelem, az arra rászorulók támogatása, a kultúra, a hagyományok ápolása a lakosság művelődése, oktatása, egészségvédelme, sportolása, az esélyegyenlőség megteremtése érdekében.

 

Pályázhat minden civil szervezet, amely tevékenységét a városban fejti ki, a lakosságot közvetlenül érintő programot valósít meg, és eleget tett a 2006. évi elszámolás kötelezettségének. (Nem minősül civil szervezetnek politikai párt és helyi szervezete, szakszervezet, munkástanács, biztosítótársaság.)

 

Pályázatot az alábbi kategóriákban lehet benyújtani:

 

A: Civil szervezetek                            pályázható összeg: 2.900.000.-

B: Nemzetiségi szervezetek                pályázható összeg: 1.600.000.-

C: Nyugdíjas szervezetek                   pályázható összeg: 1.200.000.-

D: Polgárőr csoportok                        pályázható összeg: 1.000.000.-

 

A pályázathoz pályázati adatlapot kell kitölteni!

A pályázatok benyújtásának határideje: 2007. április 6.

 

Elbírálás: a pályázat benyújtását követő KÉK-bizottsági ülésén, az alapítványok esetében a következő közgyűlésen.

 

A bizottság a pályázatokat a hibátlanul és hiánytalanul kitöltött adatlap és kiegészítő információ alapján tudja értékelni. A 2007. évi támogatás felhasználásáról 2008. március 30-ig kell elszámolni, számlával, egyszerűsített számla, hitelesített kivonat másolatával. Az eredeti számlán fel kell tüntetni a következő szöveget: „A rendezvény a KÉK-bizottság által nyújtott támogatásból valósult meg.” Az elszámolásnál az 1998. évi LXVI. törvény, az 1997. évi LXXX. törvény és az 1995. évi CXVII. törvény előírásait kell figyelembe venni.

A KÉK-bizottság fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati keretösszeg egészét megfelelő pályázat hiányában nem osztja ki.

 

A pályázatot az alábbi címre kell beküldeni:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Kisebbségi, Érdekegyeztető és Külkapcsolati (KÉK) Bizottsága 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

 

Pályázati űrlapok a társadalmi kapcsolatok és nemzetiségi referensénél igényelhetők, és a http:/www/bekescsaba.hu honlapról is letölthetők. 

 


 

TUD EGY JÓ SZLOGENT BÉKÉSCSABA VÁROSRA?

 

Békéscsaba város megjelenik kiállításokon, különböző kiadványokban, turisztikai ajánlatokban. A figyelemfelkeltés marketingeszköze lehet a városhoz kötődő szlogen. Olyan jelmondatokat várunk, amelyek Békéscsaba valamely kiemelkedő tulajdonságára, vonzerejére utalnak. A szlogen idegen nyelvre lefordítva is hűen adja vissza a magyar nyelvű tartalmat.

 

Pályázati kiírás

TUD EGY JÓ SZLOGENT BÉKÉSCSABA VÁROSRA? Küldje el ötletét, javaslatát!

 

Pályázat kiírója: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Pályázat tárgya: Békéscsaba város megjelenik kiállításokon, különböző kiadványokban, turisztikai ajánlatokban. A figyelemfelkeltés marketingeszköze lehet a városhoz kötődő szlogen. Olyan jelmondatokat várunk, amelyek Békéscsaba valamely kiemelkedő tulajdonságára, vonzerejére utalnak. A szlogen idegen nyelvre lefordítva is hűen adja vissza a magyar nyelvű tartalmat.

Szempontok: ötletesség, hitelesség, alkalmazhatóság, a szlogen utaljon Békéscsaba egyediségére, idegen nyelvre jól fordítható, rövid, frappáns legyen.

 

A pályázat díjazása: A nyertes pályázó 80.000 Ft értékű ajándékutalványban részesül.

Pályázók köre: A pályázaton részt vehet minden olyan természetes személy, aki vállalja a pályázati feltételeket.

Pályázat benyújtásának határideje: 2007. március 31.

Benyújtás helye: Tourinform Iroda (5600 Békéscsaba, Szent István tér 9.); hétköznap: 9.00-17.00 óra

Benyújtás módja: Személyesen vagy postán, ZÁRT borítékban, név feltüntetése nélkül-jeligével ellátva, „Szlogen pályázat” megjelöléssel. A borítékba kérjük mellékelni zárt borítékban a Pályázó nevét, címét, telefonszámát és életkorát. 

Pályázat elbírálása: Az a pályázat érvényes, amely a benyújtási határideig a megadott címre beérkezik, és tartalmazza a kiírásban foglaltakat. A pályázatokat a kiíró által felkért független, szakmai bizottság bírálja el legkésőbb 2007. április 20-ig. A nyertes pályázót levélben értesítjük.

 

Szerzői jogok: A Pályázó tudomásul veszi, hogy pályaművének beadásával mindennemű szerzői jogdíjról lemond. A pályázat győztese a későbbiekben a szlogenre semminemű igényt nem nyújthat be. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata jogosult a szlogen feletti további rendelkezésre, beleértve annak módosításait is.  

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, és nem hirdet nyertest. 

Bővebb információ: Tourinform Iroda Békéscsaba, 66/441-261

Forrás: www.bekescsaba.hu 

 


 

Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány

1146 Budapest, Hermina út 63.

Tel.: 505-84-84

Fax: 505-84-80

www.udulesicsekk.hu

K-24/2007

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány Kuratóriuma döntést hozott a 2007. évi szociális üdülési támogatások első ütemének pályázati kiírásáról.

A szociális üdülési támogatásra kiírt pályázatok 2007. február 15. és április 30. között kerülnek meghirdetésre.

A kuratóriumi döntés alapján az alábbi szociálisan hátrányos helyzetű csoportok támogatását tudja biztosítani az alapítvány 2007. első félévében:

  1. Alacsony jövedelemmel rendelkező nyugdíjasok részére

Támogatási keretösszeg: 700 millió Ft

  1. Alacsony jövedelemmel rendelkező fogyatékossággal élők részére

Támogatási keretösszeg: 250 millió Ft

  1. Szakiskolai tanulók részére

Támogatási keretösszeg: 50 millió Ft

 

Az alapítvány által meghirdetett pályázatok teljes szövege, valamint a pályázatok benyújtásához szükséges adatlap letölthető az alapítványunk által működtetett www.udulesicsekk.hu honlapról.

 

 


 

Pályázat kulturális célú civil szervezetek támogatására

 

A Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány Kuratóriuma  PÁLYÁZATOT HIRDET kulturális célú civil szervezetek támogatására  

A pályázat célja olyan hagyományos közművelődési tevékenységek támogatása, melyek kifejezetten a helyi lakosság kulturális alapismereteinek a bővítését szolgálják előadások, képzések formájában.

Pályázni lehet:

  • művészeti és közművelődési programok megvalósítására,
  • a kultúra területén tevékenykedő civil szervezetek, alkotócsoportok működésének támogatására,
  • ismeretterjesztő előadás-sorozattal, amely hozzájárul a település helytörténetének, kulturális értékeinek a bemutatásához,
  • a humán műveltség, a művészettörténet, a zenekultúra, az irodalom és a tánckultúra alapismereteinek a megismertetésére.  Figyelembe véve, Kodály Zoltán születésének 125-ik évfordulóját.

A pályázaton részt vehetnek civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, könyvtárak, faluházak, községi szintű művelődési intézmények. Határon túli civil szervezetek csak magyarországi partner szervezetekkel együtt pályázhatnak.

Nem pályázhatnak olyan szervezetek, amelyek az MSzÁ-tól korábban kapott támogatással még nem számoltak el.

Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázatok benyújtási határideje:

1.) 2007. március 2-től 2007. április 16-ig.
Pályázatok elbírálása 2007. május 30.

2.) 2007. szeptember 2-től 2007. október 14-ig
Pályázatok elbírálása 2007. november

A pályázatokat az MSZA 1035 Budapest, Miklós tér 1. címére kell beküldeni!

A pályázat keretében adható támogatás legmagasabb összege általában a 300.000 Ft-ot nem haladhatja meg.
Pályázni csak az Alapítvány által kiadott pályázati űrlapon lehet, amely az alapítvány honlapjáról (www.vigado.hu) letölthető, vagy levélben igényelhető a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány címén (1035 Budapest, Miklós tér 1.) felbélyegzett válaszboríték megküldésével.

A pályázat részvételi díja 4000 Ft, melyet postai utalvánnyal vagy átutalással lehet befizetni az alapítvány 10404065-49565754-56531003 sz. számlájára.

A pályázati döntés felülbírálatát kérni nem lehet.

 

Az adatlap beszerezhető és a pályázatokkal kapcsolatban információ kérhető az alapítvány titkárságán:
Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány
1035 Budapest, Miklós tér 1.
Tel.: 354-3750, 354-3755, fax: 354-3752
E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges  http://www.vigado.hu

Forrás: www.vigado.hu

 

 

Civil Sziget 2007

 

A Sziget Fesztivál nemcsak egy monstre bulizóna, hanem az ismerkedés, a világra és a másikra nyitás terepe is. A fiatal korosztályt elérni kívánó nonprofit szervezetek számára kiváló lehetőséget ad évről évre rendezvény Civil Szigete.

A Sziget 2007-ben is bemutatkozási lehetőséget biztosít a civil szervezetek számára.
A 15. Sziget 115 szervezetnek tud helyet adni, mely helyekre április 15-ig, pályázati úton lehet jelentkezni.
Pályázatot nyújthatnak be azok a - legalább egy éve működő - szervezetek (egyesületek, alapítványok), illetve olyan közcélú intézmények, amelyek tevékenysége elsősorban a 15-24 éves korosztályok részvételére, nevelésére, integrációjuk segítésére, problémáik megelőzésére, illetve megoldására épül, és amelyek a fesztivál sajátos körülményeihez igazodó programot kívánnak megvalósítani.
Pályázni tehát olyan programokkal lehet, amelyek bemutatják a pályázó szervezet mások számára hasznos tevékenységét és törekszenek a „szigetlakók” aktivizálására, a programokba való bevonására.
További információk, a pályázati online űrlap és nyilvános fórum a pályázattal kapcsolatban a www.sziget.hu/civilsziget oldalról elérhető pályázati rendszerben találhatók.

 

Kontakt:
Vidó Andrea
Sziget Kft.
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

Tel: 3720680

 Forrás: www.sziget.hu

 

 

 

 
< Előző   Következő >
Legyen Önnek is honlapja! Készítette, szerkesztette, tárhely: CSABAPROG Kft.


spacer.png, 0 kB