spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Kezdőlap arrow E-Napraforgó 2013. október arrow PÁLYÁZATOK
PÁLYÁZATOK
2013. oktĂłber 07.

Pályázat nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, kutatásának, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására – HUNG-2013 

A Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett pályázat célja: A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló törvény szerinti nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, kutatásának, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatása. 

Pályázók köre: Pályázati céltól, támogatási területtől függően: civil szervezetek, non-profit gazdasági társaságok, gazdasági társaságok, intézmények.

 

A rendelkezésre álló keret: 145 millió Ft. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. 

Egy pályázattal elnyerhető támogatás: 

Az 1. és 3 számú támogatási cél esetén 500 000 forinttól 3 000 000 forintig terjedhet. 

A 2. számú támogatási cél esetén 1 000 000 forinttól 10 000 000 forintig terjedhet. 

A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. 

Egy pályázó több pályázati célra is pályázhat, de célonként külön pályázati adatlapon. 

Támogatási célok: 

1. Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése, rendszerezése, értéktárak létrehozása és fenntartása. 

2. A Hungarikumok Gyűjteményében és a Magyar Értéktárban nyilvántartott kiemelkedő nemzeti értékeink kiemelkedő voltát mélyítő ismeretek megszerzése. 

A Hungarikumok Gyűjteményében és a Magyar Értéktárban nyilvántartott egyes nemzeti értékek és hungarikumok kollektív megismertetése, azok hazai, külhoni és nemzetközi rendezvényeken, írott és elektronikus kiadványokban történő megjelentetése és népszerűsítése. 

A pályázat benyújtási határidő: 2013. november 3. 

További információ: Széles Ivett, Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges 

Pályázati felhívás letölthető a www.kormany.hu oldalon a Vidékfejlesztési Minisztérium      menüben. 

Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása 

IFJ-GY-13-C 

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet pályázatot hirdet gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása céljából a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram keretében. 

A pályázat célja: Olyan, Magyarországon megvalósuló, nem-formális képzések támogatása, amelynek elvégzésével a fiatalok szociális, környezeti érzékenysége, a tudatos felnőtt életre való felkészülése, állampolgári kompetenciája fejlődik. 

A pályázati program minimum 15 fővel és legalább 16 órában (bentlakásos vagy 2X8 óra) megvalósuló, a nem-formális tanulás módszereire épülő, elsősorban az alábbi témákat feldolgozó képzési programokat támogatja: 

- a fiatalok tudatos felnőtt életre való felkészülése, 

- fiatalok társadalmi részvételének elősegítése, 

- emberi jogok megismertetése, érvényesítése – különös tekintettel a gyermeki jogokra, a gyermekek és környezetük között fellépő erőszak megelőzése, a konfliktuskezelés, a problémák békés megoldási módjainak megismertetése, elsajátítása 

- egészségnevelés és káros szenvedélyek kialakulásának megelőzése 

- a kapcsolaton belüli erőszak, illetve a gyermekbántalmazás megelőzése, felismertetése, a segítségnyújtás lehetőségeinek ismertetése 

- forrásszervezés, (pályázatírás – különös tekintettel az Európai Uniós források igénybevételére való felkészülésre, adományszervezés,) projektmenedzsment 

- gyermek és/vagy ifjúsági érdekképviseletek megalakulását és működését segítő tevékenység, szervezetmenedzsment, 

- gyermek- és ifjúsági animátor, illetve vezetőképzés 

Pályázók köre: Gyermek és ifjúsági célokat megvalósító szervezetek, amelyek: 

- társadalmi szervezetek, alapítványok (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek), 

- önálló jogi személyiséggel nem rendelkező közösségek, amennyiben rendelkeznek befogadó (kötelezettségvállaló) szervezettel, 

- egyházak, egyházi szervezetek, 

- egyházi fenntartású intézmények, 

- önkormányzatok, önkormányzati társulások, kistérségek és fenntartásukban működő intézmények 

- többcélú kistérségi társulások és fenntartásukban működő intézmények, 

- non-profit betéti társaságok és non-profit korlátolt felelősségű társaságok. 

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 20 millió Ft. 

A pályázaton maximum 750.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. 

A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90 %-a lehet. 

Támogatási időszak: a Pályázó által megjelölt, 2013. október 1. és 2014. május 31. közé eső időszak. 

A pályázat benyújtási határideje: 2013. október 14. 23:59 perc 

Benyújtás: a pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Pályázatkezelő által működtetett Pályázatkezelő Rendszer szoftveren (www.ncsszi-pr.hu) keresztül. 

A pályázattal kapcsolatban további információkat a Pályázatkezelő ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 237-6782-es telefonszámon, valamint a Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen.

 

Pályázat kábítószer-prevenciós programok támogatására

 

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet pályázatot hirdet célzott és javallott kábítószer-prevenciós programok támogatására. 

A pályázat célja: célzott és javallott prevenciós programok támogatása, illeszkedve a nemzeti és nemzetközi kábítószerügyi stratégiai dokumentumok céljaihoz. 

A pályázat keretében a helyi közösségi résztvevők együttműködésén alapuló, a drogfogyasztással szemben alternatívát nyújtó, valamint a családi rendszer megerősítését elősegítő programok támogatására van lehetőség. 

Pályázók köre 

- közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek), 

- közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú alapítványok, 

- közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú közalapítványok, 

- egyházak, 

- egyházi fenntartású intézmények, 

- szociális, egészségügyi intézmények, 

- önkormányzatok és fenntartásukban működő egyéb intézmények, 

- non-profit betéti társaságok és non-profit korlátolt felelősségű társaságok, 

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 65.000.000 Ft. 

A pályázaton legalább 100.000 Ft, illetve legfeljebb 2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A pályázó által biztosítandó 10% önrész. A támogatás előfinanszírozott. 

Támogatási időszak: a Pályázó által a pályázatban megjelölt 2013. július 1. és 2014. június 30. közötti időszak.

 

Kategóriák: 

„A” kategória: A családi rendszer megerősítését, a szülői készségek fejlesztését szolgáló univerzális, célzott, javallott programok támogatása. 

„B” kategória: Helyi közösségi erőforrásokra támaszkodó programok, kezdeményezések támogatása, amelyek vonzó alternatívát jelenthetnek a szerhasználattal szemben a szabadidő eltöltés, a gyermekvédelmi intézményrendszer, a büntető-igazságszolgáltatás intézményei, az internet és más médiumok, munkahely színtereken. 

Az internetes pályázatok beadási határideje a megjelenéstől (2013. október 3.) számított 30. nap. 

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Lebonyolító által működtetett Pályázatkezelő Rendszer szoftveren keresztül. 

További információ: NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET 

Telefon: (06-1) 237-67-82 

Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 

Pályázat szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására

 

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet pályázatot hirdet szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására. A pályázat kódja: KAB-FF-13 

A pályázat célja: a szenvedélybetegek a drogproblémákkal küzdők felépülési folyamatának támogatása, valamint a kezelésbe/ellátásba kerülést elősegítő, a rehabilitációs és reszocializációs programok megvalósítását előmozdító kiegészítő működési támogatás biztosítása. 

Pályázók köre: 

- közhasznú, vagy kiemelten közhasznú civil szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági - szervezetek, szakszervezetek), 

- közhasznú, vagy kiemelten közhasznú alapítványok, 

- közhasznú, vagy kiemelten közhasznú közalapítványok, 

- egyházak, 

- egyházi fenntartású intézmények, 

- szociális, egészségügyi intézmények, 

- önkormányzatok és fenntartásukban működő egyéb intézmények, 

- non-profit betéti társaságok és non-profit korlátolt felelősségű társaságok 

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 100 000 000 Ft. 

A pályázaton legalább 200 000 Ft, illetve legfeljebb 3 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A Pályázó által kötelezően biztosítandó önrész mértéke 10%. A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90%-a lehet. 

Kategóriák: 

„A” kategória: Alacsonyküszöbű szolgáltatást végző szervezetek és drogambulanciák kezelésbe kerülést elősegítő programjainak kiegészítő működési támogatása. 

„B” kategória: Szenvedélybetegek terápiás folyamatainak erősítése, helyettesítő és egyéb kezelésekhez kapcsolódó kiegészítő működési támogatása. 

„C” kategória: Speciális szükségletű csoportok ellátását biztosító rehabilitációs programok fejlesztése és a józan szenvedélybetegek reszocializációját, reintegrációját elősegítő programok támogatása. 

Támogatási időszak: A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2013. július 1. és 2014. június 30. közé eső időszak. 

Az internetes pályázatok beadási határideje a megjelenéstől (2013. október 3.) számított 30. nap. 

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Lebonyolító által működtetett Pályázatkezelő Rendszer szoftveren keresztül. 

További információ: NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET 

Telefon: (06-1) 237-67-82 

Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges


 

 
< Előző   Következő >
Legyen Önnek is honlapja! Készítette, szerkesztette, tárhely: CSABAPROG Kft.


spacer.png, 0 kB