spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Kezdőlap arrow E-Napraforgó 2013. január arrow PÁLYÁZATOK
PÁLYÁZATOK
2013. január 17.

 

A tehetséges fiatalok kiválasztását lehetővé tevő területi diáksport versenyek megrendezésének támogatására NTP-TDSV-12

                               

A pályázat célja

A sportban tehetséges fiatalok kiválasztása az intézményekben a sportolni szerető tanulók közül, a területi diáksport versenyek rendszerének kidolgozása, a területi diáksport versenyek meghirdetése, a területi diáksport versenyek megrendezése és a tehetséges fiatalok területi diáksport versenyen elért eredményinek értékelése, jutalmazása.

Pályázhatnak

Hazai köznevelési intézmények (a 2011. évi CXC. törvény 7. § szerint): továbbá, Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, és közalapítvány, nonprofit szervezet, melynek alapító okiratában az oktatás vagy tehetséggondozás, mint tevékenység szerepel, illetve célja és feladata különösen a diákok egészséges életmódra való ösztönzése, a rendszeres sportolás megkedveltetése, sportversenyek szervezése, a versenysport utánpótlás bázisának bővítése.

A támogatandó tevékenységek köre

 •A sportban tehetséges fiatalok kiválasztása az intézményekben, intézményi válogató versenyek szervezése, lebonyolítása,

 •A területi diáksport versenyek rendszerének kidolgozása,

 •A versenyeket lebonyolító, értékelő szakemberek felkészítése a versenyeken végzendő feladatok ellátására,

 •A területi diáksport versenyek meghirdetése, megrendezése,

 •A sportban tehetséges fiatalok területi diáksport versenyen elért eredményeinek értékelése

A pályázaton legalább 500.000 Ft, illetve legfeljebb 2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A projekt összes költségének 100%-a elszámolható, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.

A benyújtás határideje:

2013. január 21. 24.00 óra

 

Pályázat a 2012-2013. tanévben megrendezendő tanulmányi, tehetséggondozó versenyek támogatására – NTP-KTTV -12

A pályázat célja

 •A 2012/2013. tanévre tanulmányi, tehetséggondozó versenyek megrendezésének, lebonyolításának támogatása.

 •A megrendezendő versenyeken résztvevő diákok motivációjának növelése a továbbtanuláshoz.

 •A tehetséges tanulók szakmai tanulmányi versenyek alkalmával képesek tantárgyi ismeretanyaguk bővítésére.

 •Az egyes tanulmányi versenyeken résztvevő tehetséges diákok szakmai kapcsolatokat alakíthatnak ki egymással.

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

- Hazai köznevelési intézmények közül (a 2011. évi CXC. törvény 7. § szerint)

 - Felsőoktatási intézmény, illetve felsőoktatási intézmény kara, intézete a felsőoktatási intézménnyel, mint kötelezettségvállalóval együtt,

- továbbá a Magyarországon bejegyzett, közalapítvány, egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot) és alapítvány, amelynek alapító okiratában az oktatás vagy tehetséggondozás, mint tevékenység szerepel,

 - amelyek a Támogatáskezelő internetes Pályázatkezelő rendszerében regisztráltak.

A támogatandó tevékenységek köre

Az ország valamennyi, a korcsoportnak megfelelő iskolájára kiterjedő tanulmányi, tehetséggondozó versenyek szervezése a köznevelésben tanuló 7-8. és/vagy 9-10. évfolyam tanulói részére a Nemzeti alaptanterv műveltségi területeire vonatkozóan.

A pályázaton legalább 1.000.000 Ft, illetve legfeljebb 3.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A projekt összes költségének 100%-a elszámolható, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.

Benyújtási határidő:

2013. január 31. 24.00 óra

 

Pályázat 2012-2013 tanévben megrendezendő művészeti versenyek támogatására – NTP-MV-12

A pályázat célja

 •A tehetséges fiatalok számára szervezett alkotóművészeti, illetve előadó-művészeti versenyek szervezésének támogatása

 •A tehetséges diákok illetve diákcsoportok művészeti versenyeken való részvételének támogatása

Pályázhatnak:

Hazai köznevelési intézmények (a 2011. évi CXC. törvény 7. § szerint)

továbbá, valamennyi Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, és közalapítvány amelynek alapító okiratában az oktatás támogatása vagy a tehetséggondozás mint tevékenység szerepel, vagy melynek célja a diákok művészetek terén megmutatkozó tehetségének fejlesztése, amelyek a Támogatáskezelő internetes Pályázatkezelő rendszerében (EPER) regisztráltak.

A támogatandó tevékenységek köre

 •Helyi, területi, regionális és országos, illetve nemzetközi művészeti versenyek megrendezése a köznevelésben tanulók számára

 •A köznevelésben tanuló tehetséges diákok, diákcsoportok részvételének támogatása nemzetközi művészeti versenyeken

A pályázaton legalább 200 000 Ft, illetve legfeljebb 1500 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A projekt összes költségének 100%-a elszámolható, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.

Támogatási időszak: A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2012. december 6. és 2013. június 30. közé eső időszak.

A benyújtás határideje:

2013. január 21. 24.00 óra

Mindhárom pályázat esetében érdeklődés:

 - A pályázatok szakmai tartalmával kapcsolatos információ: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetség Programiroda. Telefon: (06-1) 235-7261, (06-1) 235-7247, e-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 - Pénzügyi és formai értékeléssel kapcsolatos információ: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Telefon: (06-1) 882-6814, e-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 

A gyermekvédelmi szakellátás területén egészségfejlesztési-drogmegelőzési programok támogatására (A pályázat kódja: KAB-GY-12)

A pályázat célja a gyermekvédelmi szakellátás területén, a családjából hatósági intézkedéssel kiemelt, nevelőszülőknél, gyermekotthonban elhelyezett gyermekek, utógondozói ellátott fiatal felnőttek, valamint nevelőszüleik, és a nevelőszülői hálózatban, gyermekotthonban személyes gondoskodást nyújtó munkakörökben foglalkoztatottak számára egészségfejlesztési-drogmegelőzési programok támogatása, illeszkedve a nemzeti és nemzetközi kábítószerügyi stratégiai dokumentumok céljaihoz.

A pályázaton legalább 100 000 Ft, illetve legfeljebb 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A támogatás előfinanszírozott.

A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90%-a lehet. A pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 10%-a.

Támogatási időszak: 2013. február 1. és 2013. június 15. közötti időszak.

Jelen pályázati kategóriában a pályázati díj 2200 Ft. A pályázati díjat a pályázat beadásának napjáig szükséges megfizetni.

Pályázók köre

1. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású civil szervezetek (egyesületek és alapítványok, kivéve civil társaságok, pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek, közalapítványok),

2. egyházak

3. egyház önálló szervezete, amennyiben jogi személyiséggel rendelkezik

A pályázat feltétele együttműködési megállapodás nevelőszülői hálózattal és/vagy gyermekotthonnal.

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Lebonyolító által működtetett Pályázatkezelő Rendszer szoftveren keresztül.

Az internetes pályázatok beadási határideje 2013. január 31.

A Pályázati Felhívás és Útmutató letölthető a http://www.kormany.hu/hu/emberi eroforrasok-miniszteriuma és a http://www.ncsszi.hu honlapokról.

A pályázattal kapcsolatban további információkat a Lebonyolító ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 237 6782-es telefonszámon, valamint a Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen.

Lebonyolító: NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET

Telefon: (06-1) 237-67-82 Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 

Üdülési támogatás

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány pályázatokat írt ki üdülési támogatás elnyerésére

- nagycsaládosok

- nyugdíjasok

- fogyatékossággal élők részére.

Beadási határidő: 2013.03.20.

Az elnyert üdülési szolgáltatás legkésőbb 2013. december 31-ig vehető igénybe, amely határidő nem hosszabbítható meg.

A pályázaton való részvétel feltételeiről, az önrész mértékéről a http://www.erzsebetprogram.hu  honlapon tájékozódhatnak. Itt érhető el a pályázat benyújtásához szükséges elektronikus adatlap is.

 

Tájékoztató békéscsabai civil szervezetek részére

Beszámoló űrlapok elérhetősége

Ezúton tájékoztatjuk a békéscsabai civil szervezeteket, hogy a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlés bizottságai által kiírt pályázatok beszámoló űrlapjait letölthetik a város honlapjáról a Városháza/Letölthető dokumentumok/Beszámoló űrlapok menüpontból vagy elérhetőek a következő linken:

http://www.bekescsaba.hu/index.fcgi?rx=&nyelv=hu&menuparam5=54&type=5

 

 
< Előző   Következő >
Legyen Önnek is honlapja! Készítette, szerkesztette, tárhely: CSABAPROG Kft.


spacer.png, 0 kB